Udsugningsanlæg i gavle

Desværre kører ingen af de to mekaniske udsugningsanlæg i gavlene som forventet. Der tale om fejl og mangler på begge anlæg, som entreprenøren fra tagprojektet skal udbedre under garantien.

Udsugningsanlæggene betjener w.c.- & baderum i følgende opgange:

  • Isafjordsgade 13 & 15
  • Leifsgade 14 & 16
  • Bergthorasgade 14 & 36
  • Halfdansgade 15 & 37

Udsugningsanlægget der betjener gavllejlighederne omkring Leifsgade har ikke kørt i 12-14 dage, men køre nu igen med reduceret drift og deraf lavere luftskifte.

Udsugningsanlægget der betjener gavllejlighederne omkring Isafjordsgade har ikke kørt i 12-14 dage og er taget helt ud af drift.

Driftgruppen forfølger sagen og er i løbende dialog med rådgiver. Vi vender tilbage med mere information, så snart vi har en forventet dato for entreprenørens igangsætning af udbedringsarbejderne.

I mellemtiden beder vi jer lade døren stå på klem til baderummet mens i bader, og lufte godt ud efter bad. Ved spørgsmål kan ejendomskontoret kontaktes.