Rydning af fællesarealer

Kære beboer
I henhold til brandvedtægter og husorden, er det ikke tilladt at benytte fællesarealer på trapper,  i kældre og på lofter til henstilling og opbevaring af personlige ejendele, såsom fodtøj, møbler, barnevogne, cykler, byggeaffald samt dagrenovation m.v.
Det er heller ikke tilladt at hænge stiger, støvsuger, hylder eller lignende på for- og bagtrapper samt andre fælles arealer.
Såfremt tingene ikke er fjernet mandag den 30/11-2015, vil tingene blive fjernet på beboerens eget ansvar og beboeren vil modtage en faktura på det udførte arbejde.
Ved spørgsmål kan Jan Meincke kontaktes på mobil 4036 6335