Generalforsamling hos Parknet

AB Ingolf er medlem af Parknet, og vi er derfor også inviteret til deres generalforsamling som afholdes:
Torsdag den 26. maj 2016 kl. 19
Udover den normale dagsorden er der følgende forslag:
a. Godkendelse af ramme for budget 2016
b. Godkendelse af ramme for budget 2017 Det indstilles, at generalforsamlingen godkender en ramme for budgettet for 2017 på: En vækst i tilslutninger på 4.000 samt et driftsoverskud på 1 mio. kr.
c. Godkendelse af ramme for takster 2017 Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiges til at hæve internettaksten pr. 1. januar 2017 med op til 5 kr. pr. mdr.
d. Godkendelse af ramme for låntagning Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til at optage lån til køb af en kontorejendom, der kan benyttes som Parknets domicil.
e. Godkendelse af ramme for bestyrelsesvederlag for 2017 Det indstilles, at der vedtages en ramme for bestyrelseshonoraret i 2017 på kr. 75.000 til formanden samt kr. 50.000 til resten af bestyrelsen.
Bestyrelsen deltager med 1 repræsentant. Hvis pladsen tillader det, kan brugere få lov at deltage (uden krav på stemmeret og taleret).
Hvis i har spørgsmål eller kommentarer i ønsker vi skal tage med, kan i sende dem til bestyrelsen på mail@ingolf.dk. De skal i så fald være formuleret kort, præcist og være generelle. Repræsentanten vurderer om de skal stilles, da der undervejs kan være kommet svar på det.
Ønsker i som bruger at deltage, skal i ligeledes skrive til bestyrelsen, så sender vi forespørgslen videre til Parknet og giver besked om der er plads. Ønsker i at modtage yderligere om forslagene kan i ligeledes skrive til os.