Fremleje i kortere perioder

Reglerne for fremleje i kortere perioder er nu opdateret på hjemmesiden, og kan ligeledes ses herunder:
Fremleje i kortere perioder (op til 4 uger)
Det blev besluttet på generalforsamlingen i maj 2016, at tillade en prøveperiode hvor Andelshavere i AB Ingolf må fremleje deres andel ud i kortere tidsperioder – også forstået som feriefremlejning.
Prøveperioden løber fra 04. maj 2016 til 01. juni 2018.  
Regelsæt:

  • Andelshaver må maksimalt feriefremleje i fire sammenhængende uger og maksimalt otte uger i alt pr. kalenderår.
  • Fremlejetageren skal overholde foreningens vedtægter samt husorden. Andelshaveren er ansvarlig for at fremlejetageren kender til, og overholder foreningens vedtægter og husorden, ligesom andelshaveren hæfter for eventuelle skader på ejendommen eller lejligheden.
  • Andelshaver skal opsætte information om feriefremlejningen til sine naboer i opgangen.
  • Andelshaver skal meddele fremlejeperioden samt fremlejetagerens navn til bestyrelsen.

Efter prøveperioden evaluerer bestyrelsen forløbet. Beslutning om hvorvidt tiltaget skal eller ikke skal fortsætte tages op på den ordinære generalforsamling i 2018.  Bestyrelsen kan afbryde prøveperioden ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvis der skulle opstå uforudsete problemstillinger, som det vil være uhensigtsmæssigt at fortsætte med.