Hvem skal have Årets Ingolf?

Kom med dit forslag

Har nogen i foreningen fx ydet en ekstra indsats for fællesskabet, gjort noget til alles bedste, eller på anden måde har gjort sig fortjent til at få Årets Ingolf som påskønnelse, kan du indstille den person nu.
Skriv dit forslag til mail@ingolf.dk med navn på den, du indstiller samt en begrundelse hvorfor.
Sidste frist er mandag den 9. april 2018.