Status på dørprojektet – uge 46

Kære beboere i AB Ingolf

I forlængelse af seneste udmelding fra CEJ, vil Bestyrelsen gerne supplere.

Der har generelt været stor uklarhed omkring flere forhold fra Vida Byg, særligt ift. fejl- og mangellister.

Derfor har Bestyrelsen sammen med CEJ udarbejdet en proces, hvor vi forhåbentlig en gang for alle kan få et konkret overblik, så vi kan registrere og afslutte arbejdet. Planen for mangellister og de afsluttende arbejder fremgår af CEJs brev.

Ligeledes har der også været forvirring omkring hvornår og hvor mange nøgler der udleveres. Som det fremgår af CEJs brev får foreningen nøglerne når mangelarbejder er afsluttet. Bestyrelsen arbejder på en plan for aflevering af nøglerne, for at vi er sikre på at alle får de nøgler de skal.

Afslutningsvis vil Bestyrelsen gerne undskylde og beklage den manglende kommunikation om projektet. Projektet er desværre præget af uklarhed, og dette gør det vanskeligt at kommunikere klart ud. Dette kan forståeligt fremstå som manglende handling og lydhørhed for beboernes kvaler. Bestyrelsen og Drift arbejder hårdt sammen med CEJ om at få projektet i mål, og vi vil fremadrettet øge kommunikationen omkring projektet. Så håber vi på forståelse for, at det kan være mere eller mindre konkret.

Vi opfordrer til at alle spørgsmål og kommentarer til selve projektet henvendes til CEJ direkte, da dette sikrer den hurtigste håndtering.

HUSK, at det er vigtigt at udfylde fejl og mangellister og returnere dem til CEJ, også selv om de er “tomme”. Det er vigtigt for styringen af projektet.

Mvh
Bestyrelsen