Generalforsamling 2022

Sæt kryds i kalenderen

Tirsdag den 26. april 2022 afholdes ordinær generalforsamling.
Nærmere info og indkaldelse udsendes senere.