Brandvarslingsanlæg

Hermed en status på Brandvarslingsanlægget.

Anlægget blev taget ud af drift i forår/sommer 2012 for snart 2 år siden under tagprojektet i forbindelse med rydningen af tagetagen. For at få idriftsat anlægget igen skal der reetableres installationer under taget, samt udføres installationsomlægninger i forbindelse med det kommende isoleringsprojekt i kældrene.

Forholdene omkring det automatiske brandvarslingsanlæg bliver belyst af rådgiverfirmaet Rambøll, i forbindelse med isoleringsprojektet i kældrene, og der bliver indhentet tilbud på arbejder til genopretning af anlægget inden sommerferien. Det betyder at vi forventer en idriftsætning af et nyt og tidssvarende brandvarslingsanlæg i vinteren 2014.

Der er intet lovkrav der pålægger AB Ingolf at installere et brandvarslingsanlæg. Det eksisterende anlæg er ikke tilsluttet brandvæsnet eller andre overvågningscentraler, men tjener udelukkende et formål om akustisk varsling af beboere I tilfælde af røgdetektering på fællesarealer.

Selvom om AB Ingolf har et brandvarslingsanlæg på fællesarealerne, bør man have røgmeldere installeret inde i sin egen bolig. Læs mere hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og Københavns Brandvæsen for information, råd og vejledning.

Driftgruppen