Bestyrelsesmødereferat

Så er referatet fra bestyrelsesmødet 12. juni 2013 klar på siden. Der er godt gang i alle udvalgene, specielt kan nævnes eventudvalget og beboerundersøgelsen. Du finder referatet under dokumenter.
Næste bestyrelsesmødet blev afholdt her til aften og referatet kommer snarest muligt.