Konstituerende bestyrelsesmødereferat

Se hvad det er vi laver på bestyrelsesmøderne og hvilke projekter vi er i gang med.
I kan finde referatet under dokumenter.