Container i Halfdansgade

Der står en container til storskrald ved porten i Halfdansgade i hele uge 38. Såfremt i har storskrald fra skybruddet, kælderrydning eller andet, bedes i benytte containeren. Herved undgås ophobning af affald i renovations- og storskralderummene.