Generalforsamling hos Parknet

AB Ingolf er medlem af Parknet, og vi er derfor også inviteret til deres generalforsamling som afholdes:
Torsdag den 28. maj 2015 kl. 19
Udover den normale dagsorden er der følgende forslag:
a. Bestyrelsen foreslår nye vedtægter.
b. Forslag ang. TV-kanaler. Stillet af Jean Thierry fra Bispeparken
c. Ændringsforslag til forslaget til nye vedtægter. Stillet af Bispehusene, Firkantnet, Havremarken og Lersøgaard.
Bestyrelsen deltager med 1 repræsentant. Hvis pladsen tillader det, kan brugere få lov at deltage (uden krav på stemmeret og taleret).
Hvis i har spørgsmål eller kommentarer i ønsker vi skal tage med, kan i sende dem til bestyrelsen på mail@ingolf.dk. De skal i så fald være formuleret kort, præcist og være generelle. Repræsentanten vurderer om de skal stilles, da der undervejs kan være kommet svar på det.
Ønsker i som bruger at deltage, skal i ligeledes skrive til bestyrelsen, så sender vi forespørgslen videre til Parknet og giver besked om der er plads. Ønsker i at modtage yderligere om forslagene kan i ligeledes skrive til os.