Møde i kælderudvalg

På årets ordinære generalforsamling blev det besluttet at fortsætte med et kælderudvalg. Kælderudvalget skal tage stilling til og planlægge hvad kælderrummene skal bruges til.
Der er nu indkaldt til møde i kælderudvalget:
Torsdag den 4. juni 2015 kl. 19 i bestyrelseslokalet
Hvis du er interesseret i at deltage i kælderudvalget eller har input, så send en mail til bestyrelsen på mail@ingolf.dk med emnet “Kælder”.