Generalforsamlingsreferat 2015

Referatet er lagt på nettet, og du kan finde under dokumenter.
Referatet omdeles også per brev til alle beboere.