Lejer du ud

Lejer du ud i kortere perioder gennem fx Airbnb skal du huske visse regler

Du må gerne leje ud. Det blev vedtaget på sidste generalforsamling at lave en prøveperiode. Herefter evaluerer vi.
Husk derfor, at:

  • du maksimalt må leje ud i 4 sammenhængende uger — og maksimalt 8 uger på et år
  • du skal lave opslag i opgangen, så dine naboer ved, der er ’fremmede’
  • du skal meddele bestyrelsen, du lejer ud og til hvem.

Læs mere om udlejning på hjemmesiden her