Støj fra tørretumblerne

Vi har endelig fundet en løsning for at dæmpe støjen fra tørretumblerne, arbejdet vil blive udført i uge 38.
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
Jan Meincke – 40 36 63 35