Ingen støj fra tumblerne

Den brummende baggrundstøj fra vaskeriets tørretumblere er udbedret. Der er installeret lyddæmpere på tumblerrør til gården, så støjen er nu fjernet.