Udskiftning af vand- og varmemålere

Vand- og varmemålere skal skiftes i alle boliger på hele ejendommen.
Firmaet Techem A/S skal stå for arbejdet med udskiftning af målerne. Arbejdet bliver udført i perioden 1. til 15. november 2016.
Læs varsling