Varsling af cykel/barnevogns indsamling

Der vil i uge 41 blive sat farvet tape på alle cykler og barnevogne i ejendommen.
De cykler/barnevogne, hvorpå der d. 31/10-2016, forsat sidder tape på vil blive fjernet og afleveret til politiet.
Der henstillestil forældre at sortere børns legetøj, og anbringe det brugbart i de indkøbte beholder.
Grillsæsonen er slut. Derfor anmodes beboere om at fjerne grillefterladenskaber.
Indsamlede Effekter lægges i depot og bortskaffes ved årets udløb
HUSK.. Cykelkælderene er kun til cykler og barnevogne