Varsling, nedluk Parknet internet

Pga. arbejder i kældrene lukkes der kort for strømmen i kælderen, og dermed også for internetadgangen til Parknet.
Afbrydelse sker i tidsrummet onsdag den 14. februar klokken 13.00_14.00.