Status på vaskeri og sikkerhedsdøre

Forhøjet budget til vaskeriprojektet

Bestyrelsen har godkendt et forhøjet budget for vaskeriprojektet.
I vedligeholdelsesplanen for 2018 er der godkendt kr. 1.400.000 og den nye pris for vaskeriet er kr. 1.781.275.
Den højere pris skyldes først og fremmest overophedning på markedet. Derudover kræver myndighedsgodkendelsen, at der monteres brandsikre vinduer og døre i vaskeriet ud imod porten. Yderligere er det konstateret, at vores blødgøringsanlæg ikke er stort nok og kræver udvidelse.
Bestyrelsen har godkendt forhøjelsen efter at have rådført sig med CEJs jurister for at sikre, at vi havde mandat til at træffe beslutningen.
Grundlaget for at træffe beslutningen netop nu, er, at projektet ellers vil blive dyrere, da der ellers skal laves et nyt overslag. Derudover har vi to maskiner ude af drift og rammer en sommerferie, der gør, at projektet skulle udsættes et halvt år.

Sikkerhedsdøre

Dørene er ved at blive bestilt og udskiftningen forventes igangsat medio august måned og tages en opgang ad gangen. Udskiftning af dørene i hver lejlighed vil ske samme dag.
Det samlede projekt vil tage ca. 8 uger. Der vil blive varslet forinden.