Budgetoverskridelse

Først blev vi forsinket. Nu har vi desværre også konstateret, at udgifterne til etablering
af de nye sikkerhedsdøre overskrides med kr. 1,7 millioner.

Man kan sige meget om projektet med nye sikkerhedsdøre.
Meget kan måske også siges med rette. Omvendt har udfordringerne tilsvarende
været mange.

For ud over forsinkelser, mindre information end vi alle har
kunne ønske, fordi bestyrelsen har måtte træde vande i alle tvisterne, så har
vi nu også en forholdsvis stor budgetoverskridelse. Generalforsamlingen har
godkendt kr. 7,2 mil. til projektet, men nu viser det sig desværre, at den
samlede, anslåede pris i stedet bliver kr. 8,9 mil. inklusiv moms. Det er en
overskridelse på kr. 1,7 mil., dog kun kr. 1,3 mil., hvis nye budgetterede
uforudsete udgifter fratrækkes.

Hvorfor så stor budgetoverskridelse

Helt i begyndelsen af projektet opstod en tvist om, hvordan
dørene skulle males, da udbudsmaterialet var uklart. Her indgik bestyrelsen en
aftale om ”halv skade” på kr. 200.000, for at projektet kunne fortsættes uden
yderligere forsinkelser eller kvalitetsforringelse.

Størst blev dog udfordringen, da vi måtte udskifte vores
byggerådgiver, som i vores øjne ikke løftede opgaven tilfredsstillende, fordi
vi måtte erfare, at rådgivning og koordinering havde været mangelfuld. Det
betyder, at det ny budget for projektet indeholder yderligere ekstraudgifter i
runde tal på fx kr. 200.000 til uforudsete miljøafgifter til bortskaffelse af
gamle døre pga. farlig maling, kr. 250.000 pga. fejl i kontraktsum, kr. 150.000
pga. ukendte montagehensyn mm., kr. 350.000 til tidligere rådgiver ud over
budget, kr. 150.000 til rådgivning fra CEJ, som blev valgt til ny byggerådgiver,
kr. 150.000 til juridisk rådgivning samt en række øvrige poster, og kr. 450.000
til uforudsete udgifter (ca. 6% af entreprisesummen). Herfra skal dog fratrækkes
knap kr. 200.000, som indgår i det oprindelige budget til tilsyn (som nu
varetages af CEJ) samt uforudsete udgifter (som er blevet revurderet).

Hvorfor ikke bare droppe kontrakten

Det er naturligvis altid muligt at skifte leverandør, når
det er os, som betaler. Men da kontrakten var underskrevet og projektet igangsat,
blev vi af vores jurister rådgivet til at fortsætte projektet, da en ophævelse
af kontrakten kunne påføre foreningen endog store erstatningskrav fra
leverandøren.

Bestyrelsen er også blevet gjort opmærksom af CEJ på, at
det, trods overskridelse, stadig er en god pris på dørene. Til sammenligning er
det nye beløb stadig lavere end det næst-billigste modtagne tilbud, da dørene
oprindeligt blev udbudt.

På denne baggrund er det bestyrelsens anbefaling, at
arbejdet med udskiftning af døre fortsætter som planlagt.