Skadedyr

Der er mus i ejendommen. Derfor SKAL yderdøre holdes lukket, og det indskærpes, at det IKKE er tilladt at stille affald på trapperne.

Nu er det bevist:
Køkkenaffald på trapperne har resulteret i mus i ejendommen, og vi har haft skadedyrsbekæmpere ude.

Problemet opstår ofte ved, at bagdøre til gården står åben.
Døre skal til en hver tid være lukkede.

Det indskærpes, at det ikke er tilladt at efterlade affald eller andre genstande på hverken for- eller bagtrapper, i gården eller på fælles loftarealer.

Ovennævnte genstande vil blive fjernet uden varsel, og bortskaffes efter kort tids opbevaring.